Ongelmakoirakoulutus

Mikä on ongelmakoira? Ongelma on silloin kun tuntuu siltä, että elämä hankaloituu koiran käytöksen johdosta tavalla tai toisella. Tällöin on tärkeää lähteä hakemaan syitä siihen, miksi näin on, ja apua jollei itse pysty asiaa ratkaisemaan. Mitä pikemmin ongelmalliseen käytökseen puututaan, sitä helpompi siihen on vaikuttaa. 

Ongelmakoirakäyntiin kuuluu aina  ongelmakartoitus, johon sisältyy perusteellinen tausta- ja tilannekartoitus, sekä ohjeistus/ harjoittelusuunnitelma ongelmien karsimiseksi ja ehkäisemiseksi. Lisäksi käyntiin kuuluu puhelin-/sähköpostituki koko harjoittelun ajan.

Mahdollisista jatkokäynneistä sovitaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan.

Koulutusmenetelmäni perustuvat aina siihen, että  perheenjäsenten yhteistyö saadaan toimimaan kaikille  mielekkäällä tavalla, elämäntilanteen realiteetit huomioiden. Koiran ja ihmisten tulee toimia yhteistyössä sen takia että molemmat osapuolet haluavat niin ja etenkin siksi että elämä on sen myötä molempien mielestä mukavaa. "Yhdessä tekeminen on kivaa" -periaatteella, jolloin otsarypyt katoaa molemmilta.